W odpowiedzi na pismo Izby ze stanowiskiem dotyczącym częstotliwości 17GHz oraz konsultacje z MAiC i departamentami dostaliśmy odpowiedź z ministerstwa.
Musimy przygotować kolejne opracowania, aby mocno uzasadnić nasze stanowisko. W najbliższym czasie zostanie wysłany mailing do członków Izby z prośbą o podanie faktycznych danych dotyczących istniejących radiolinii. Na ich podstawie opracujemy analizę skutków społecznych wykluczenia tej częstotliwości z użycia dla transmisji danych.